меняется дизайн сайта, возможны перебои в работе сервиса
Новий оздоровлюючий напій мінеральна вода Трускавецька кришталева з екстрактом алое

Інформаційний портал курорту Трускавець  

русский   українська   english

Головна
Санаторії
Готелі
Приватний сектор
Квартири подобово
Нерухомість
Трускавецький вісник
Публікації
Фотогалерея
Каталог сайтів
Контакти

НОВИЙ ОЗДОРОВЛЮЮЧИЙ НАПІЙ МІНЕРАЛЬНА ВОДА "ТРУСКАВЕЦЬКА КРИШТАЛЕВА З ЕКСТРАКТОМ АЛОЕ"

Екстракт алое зарекомендував себе в Україні та багатьох країнах світу, як нешкідливий натуральний адаптоген, стимулятор захисних систем організму, у складі якого більше 40 цінних біологічно активних компонентів, у тому числі і незамінимі амінокислоти. В Українському Державному центрі стандартизації і контролю якості природних ресурсів проведено вивчення напою на основі слабомінералізованої води Трускавецька кришталева збагаченої екстрактом алое по повній програмі вимог МОЗ України. Отримано позитивні результати, рекомендовано напій для розливу у пляшки і вживання як оздоровчого засобу.

Україна володіє унікальним відкриттям нашого співвітчизника академіка В.П.Філатова [1], заснованим на можливості значно збільшити біологічну активність і лікувальну цінність препаратів із натуральних тканин рослинного та тваринного походження, шляхом попередньої дії на них фізіологічно несприятливих факторів (холод, темрява). Це стало загальнобіологічним законом і сталою основою для створення натуральних адаптогенів [2]. Багатопрофільний механізм адаптогенної спрямованості дії препаратів цієї групи пов 'язаний перш за все з багатим складом біологічно активних натуральних метаболітів, ідентифікація яких проводиться за хімічними показниками і спеціально розробленим оригінальним методом біотестування на фармако-фізіологічних тестах і моделі хвороби [3].

Зростаючий рівень негативної дії ендо- і екзофакторів ризику у всіх країнах світу за останні роки, а також прискорення біологічного і професійного старіння, зобов'язують мати надійних, маштабно доступних, науково обгрунтованих природних захисників здоров'я [4].

Створення лікувально-профілактичних напоїв на основі мінеральних вод, збагачених біологічно активними фітодобавками є перспективним напрямком у пошуку оздоровчих заходів.

Розроблений В.ПФілатовим в 1953 році [1] екстракт алое, має певні переваги перед іншими засобами адаптогенної спрямованості. Встановлена його практична нешкідливість, відсутність тератогенних, ембріотоксичних, анафілоктогенних і алергізуючих властивостей. Він не викликає явища звикання, патологічної сенсибілітації, не володіє гістаміноподібним ефектом, підвищує антитоксичну функцію печінки. Препарат пройшов тривалу перевірку (більше 40 років) не тільки у нашій країні, але і у 19 країнах світу по лінії "Медекспорту", як адаптоген-біорегулятор, стимулятор захисних систем організму, володіючий антиоксидантними, імуномодулюючими, антисклеротичними, мембраностабілізуючими властивостями, здатністю знижувати побічну дію специфічних лікарських речовин [5].

Рецептура створення нового лікувально-профілактичного напою, є оптимальним варіантом поєднання натуральної мінеральної води "Трускавецька кришталева" з екстрактом із листя алое [6].

Вибрана мінеральна вода (прісна, прозора, без кольору, без запаху) відноситься до групи гідрокарбонатних магнієво-кальцієвих вод, слабо мінералізована, по величині рН нейтральна (7,05-7,1). Вміст таких біологічно активних компонентів як йод, бром, радон, залізо, кремній, бор не досягає активного значення. Вода вільна від радіоактивних речовин (радій, уран), а вміст свинцю, селену, кадмію, міді, цинку, ванадію, хрому, ртуті, а також фенолів не перевищує ПДК, регламентованих ДСТУ 878-93. Санітарно-хімічний склад води задовільний. Нітрит-, нітрат-іони та іони амонію не виявлені.

Наведена характеристика води дозволяє здійснити її збагачення. Екстракт алое містить 40 життєвоважливих біологічно активних з'єднань в оптимально розумному співвідношенні, що і визначає універсальність його оздоровлюючої дії і забезпечує широкий спектр активації і регуляції функціональних захисних систем організму. В складі твердого осаду екстракту алое 0,42% органічних і 0,26% мінеральних речовин [5].

Кількісно визначені кремній, алюміній, магній, кальцій, залізо, кобальт, титан, хром, мідь, фосфор, натрій, барій, цинк (14 елементів). Найбільш цінними компонентами в складі екстракту алое є 18 амінокислот, в тому числі незамінимі. Кількісно ідентифіковані: аспаргінова, серин, глутамінова, пролін, гліцин, аланін, валін, метионін, ізолейцин, лейцин, тирозин, фенілонін, гістідин, аргінін, цистин, триптофан. Препарат містить також 19 біологічно активних карбонових кислот, флавоноїди, вітаміни (В1, В2, В6, В12, РР). Очевидність використання екстракту алое для отримання цілющого напою досить переконлива.

В Українському Державному Центрі стандартизації і контролю якості природних та преформованих ресурсів (м.Одеса) проведені багатопрофільні дослідження (комбінованого) напою по обов'язковій програмі Укр.СЕПРО Держстандарту України і "Методичних рекомендацій щодо доклінічного дослідження мінеральних вод з метою вивчення їхньої специфічної активності та безпеки" (1999 р) затверджених Державним науково-експериментальним центром лікарських речовин МОЗ України.

Позитивний результат був отриманий на початковому етапі обов'язкових досліджень фізико-хімічної характеристики напою і мікробіологічного статусу.

За усіма параметрами ( мінералізація, макрокомпетентний склад, санітарно-хімічні показники, склад нормованих компонентів) напій відповідає мінеральній воді "Трускавецька кришталева".

При задовільному санітарно-біологічному стані напою, встановлено високий ступінь бактеріцидності. Спостерігається стабільність усіх показників протягом 3-х місяців зберігання.

Найбільшу цінність для характеристики цілющого напою представляють фізіологічні дослідження з вивчення нешкідливості, біологічної активності і фармакологічного спрямування дії, а також визначення медичних показань для проведення клінічної апробації і подальшого практичного застосування.

Для виявлення суттєвих переваг напою з екстрактом алое, для експериментальних дослідженнь, використані білі щурі лінії Вістар.

Нешкідливість досліджуваного напою практично підтвердилася на усіх етапах фармакофізіологічних досліджень, як загальної дії (стандартний набір показників), так і функціонального стану органів (печінка, нирки-традиційні органи- мішені) при вивченні мінеральних вод. Патологічних раеакцій у експериментальних тварин не спостерігалось.

Збагачений напій чітко стимулює антитоксичну функцію печінки, що вірогідно встановлено на класичній моделі довготривалості гексеналового сну. Тривалість сну скоротилась на 67%(Р<0,05), активність мікросомальної системи печінки зросла в 3 рази. Вивчена також функція жовчевиведення при застосуванні напою. Встановлено суттєве збільшення кількості виділеної жовчі, склад в ній жовчних кислот і холатів (Р<0,001) і холестерину (Р<0,001), при цьому літогенний індекс жовчі практично залишається без змін (Р>0,2).

Мінеральна вода " Трускавецька кришталева", збагачена екстрактом алое, показала також стимулюючу дію на функцію нирок: в 3 рази збільшується об'єм добового діурезу ( Р<0,01). Приріст діурезу обумовлений збільшенням в 2 рази швидкості фільтрації первинної сечі в ниркових клубочках (Р<0,001). Потрібно відмітити, що при цьому залишається без змін канальцева реабсорбція води, показники функціонального стану печінки і нирок, при введенні напою 3-х місячного терміну зберігання.

Стимуляція захисних сил організму, наявність протекторних і антистресових властивостей чітко встановлено на моделі холодовоімобілізаційної виразки шлунка. Відтворювали виразку шлунка у піддослідних тварин на фоні попереднього 2-х тижневого терміну їх напування.

У контрольованій групі у всіх тварин важкість стресових пошкоджень слизової оболонки шлунка оцінювалась по бальній шкалі в 3 бали (множинні виразки), частота уражень і вилучень складала 83%, а індекс по формулі Шаталова рівний 14,75. У групі тварин, які отримали збагачену мінеральну воду (14 днів введення напою) у всіх тварин виразки на слизовій шлунка були відсутні, відмічені тільки одиничні ерозії, гіперемія слизової по бальній шкалі, важкість пошкоджень оцінена на 1 бал, у зв'язку з відсутністю виразок не вираховувався виразковий індекс.

Таким чином, на основі комплексного вивчення мінеральної води "Трускавецька кришталева" збагаченої екстрактом алое, можна вважати, за мінералізацією і основним макрокомпонентним складом, санітарно-хімічних показниках, складом нормуючих компонентів дослідний напій відповідає мінеральній воді "Трускавецька кришталева" і вимогам ДСТУ 878-93.
Виявлено, що санітарно-бактеріологічний стан напою задовільний, завдяки високій бактерицидності, він не містить мікроорганізмів, здатних погіршувати його показники.

Установлено, що напій " Трускавецька кришталева", збагачений екстрактом алое, розлитий в 1,5 літрові ПЕТ-пляшки з добавкою в якості консерванта двоокису вуглецю, зберігає усі вищевказані властивості протягом 3-х місяців.

За результатами доклінічних досліджень напій володіє стреспротекторними, імуностимулюючими і гепатозахисними властивостями з чітко вираженою бактерицидною дією, нешкідливий при тривалому вживанні.

Виявлені властивості досліджуваного напою є науковим обгрунтуванням для клінічної апробації, як лікувально-профілактичного продукту.

Видано заключення Ученої Ради Українського НДІ медичної реабілітації і курортології, що напій, "Трускавецька кришталева" з екстрактои алое може бути рекомендований для промислового разливу в ПЕТ-пляшки з терміном зберігання 3 місяці.

Література

1. Філатов В.П. Оригінальний метод лікувально-профілактичної медицини.Тканинна терапія. Під редакцією академіка АМН Н.Л.Пучковської: "Здоров'я",-Київ,-1975-с.
2. В.І.Соловйова, О.П.Сотнікова, Т.Д.Лотош, В.І.Іванов Методичні рекомендації по експериментальному вивченню біостимуляторів із натуральної (природної) сировини.
3. Д.Ф.Чеботарєв, О.В.Коркушко, В.Б.Шатил Фактори ризику і напрям профілактики прискореного старіння людини.// Матеріали науково-практичної конференції.-Одеса,-1996,-с.5-7.
4. О.П.Сотніков Основні механізми біорегулюючої дії натуральних адаптогенів по В.П.Філатову // Матеріали наукової конференції 90-річчя акад.В.П.Пучковської.- Одеса,-1998,- с.298-299.
5. В.П.Соловйов Біогенні стимулятори по В.П.Філатову на межі 21 століття // Матеріали наукової конференції 90-річчя акад.В.П.Пучковської.- Одеса,-1998,-с.213-215
6. Патент України. № 25675 А.

Карапетян С.А., Соловйова В.П., Нікіпелова ОМ., Сухіна Є.М.
Науково-виробниче підприємство "Віспар" (Одеса),
Український НДІ "Медичної реабілітації і курортології" (Одеса),
ТзОВ "Акваріус" (Трускавець)

Джерело: Матеріали Міжнародного конгресу "Проблеми інформатизації рекреаційної та туристичної діяльності в Україні: перспективи культурного та економічного розвитку". – Трускавець, 2000. – 275 с. – С.259-261.

 © 2007-2019 Информационный портал курорта Трускавец