Перспективи розвитку спелеотерапії на курорті Трускавець

Комплексне використанням існуючої лікувальної бази пансіонату "Мінерал", та курорту Трускавець в поєднанні з спелеолікуванням пульмонологічних хворих у соляних виробітках СДГХП "Полімінерал" дасть новий поштовх економічному розвитку регіону, його інфраструктури, сприятиме надходженню додаткових інвестицій.

1. Аналітична оцінка спелеолікування та деякі аспекти техніко-економічного обгрунтування

В зв'язку з широким розповсюдженням захворювання дихальної системи і тенденцією до його зростання проблема профілактики і лікування неспецифічних захворювань легень, в т.ч. бронхіальної астми є актуальна, Особливу важливість набувають методи без застосування ліків в умовах мікроклімату печер, гротів та соляних виробіток [2-5].

Цей метод лікування почав опрацьовуватися і застосовуватися з 1968 року, а в 1971 році були отримані наукові дані на основі яких Ужгородським філіалом Одеського НДІ курортології запропоновано розмістити підземний відділ алергологічної лікарні не в звичайних гірських виробітках, а створити за спеціальним медичним завданням в масиві кам'яної солі на певній глибині від поверхні землі для отримання найбільш оптимальних параметрів мікроклімату, в першу чергу постійної оптимальної температури, низької вологості з високодисперсним соляним аерозолем при нормальних показниках газового складу атмосферного повітря та відсутності патогенної бактеріальної мікрофлори.

В результаті численних клінічних, функціональних, біохімічних імунологічних досліджень накопичено великий досвід з спелеотерапії хворих на бронхіальну астму і рекомендовано створити на базі Стебницького ДГХП "Полімінерал" рудника №1 спелеолікарню.

Висока ефективність спелеотерапії дозволяє рекомендувати її до широкого практичного застосування як оригінальний немедикаментозний метод, що містить наступні лікувальні компоненти: кальцію гідрокарбонат, натрію гідрокарбонат, чи високодисперсний натрію хлорид для бронхіальної астми.

За даними вчених спелеотерапію можна використовувати не тільки для лікування, але й для профілактики і реабілітації як хворих бронхіальною астмою, так і з іншими неспецифічними захворюваннями дихальної системи.

Крім цього необхідно пам'ятати, що традиційно на курорті Трускавець успішно лікують різні захворювання шлунково-кишкового тракту, гепатобильярдної системи та сечовидільної системи, що часто супроводжуються алергічними та пульмонологічними захворюваннями.

Даний проект передбачає поєднання традиційних для Трускавця лікувально-оздоровчих процесів з практично необмеженими можливостями лікування хворих в гірничих виробітках рудника №1 Стебницького державного гірничо-хімічного підприємства "Полімінерал який знаходиться на віддалі 3.5 км від м.Трускавець.

Аналогом подібного центру є спелеолікарня в Закарпатському селі Солотвино, де добування солі шахтним методом почалося в ХІІІ ст. Кілька сотень років тому там зауважили, що працівники соляних шахт ніколи не хворіють на бронхіальну астму і туберкульоз. В 1976 році на базі шахти в Солотвино було відкрито алергологічну лікарню. Зважаючи на те, що тільки в нашій країні на диспансерному обліку перебуває понад два мільйони хворих на алергію (а ще стільки не зареєстровані ?) (газета "Експрес", №11, 11-20 квітня 2000р.), [1] зрозуміло, що можливості Солотвинської спелеолікарні недостатні.

Основний принцип методики лікування полягає в систематичному відвідуванні протягом 24-30 днів хворими камер, де присутні аерозолі хлористого натрію з мікро домішками бромистих солей.

Відбір хворих, що проводився за наступними показами:

- бронхіальна астма І ступеня з легкою і середньою важкістю протікання (інфекційно-алергічна і змішані форми) з легенево-серцевою недостатністю не більше ІІ ступеня;
- бронхіальна астма з супутнім хронічним або обмеженим пневмосклерозом;
- передастматичні стани: хронічний обструктивний і не обструктивний бронхіт, риніт, з появами бронхоспазму, синусити, шкірні прояви алергій;
встановив, що лікування в умовах мікроклімату шахтних виробіток дає позитивний ефект як у дітей так і у дорослих.

Дослідження, проведені в камерах штучного мікроклімату, де застосовували високодисперсний аерозоль з солі рудника №1 СДГХП "Полімінерал" репродукований в спеціальних камерах, показали, що після курсу лікування хворі виписуються із значним покращенням (88-90% дорослих та 90-96% дітей).

В створюваній спелеолікарні на руднику №1 СДГХП "Полімінерал" з природними чинниками ці показники будуть, на наш погляд, ще вищі. Період ремісії після лікування хворих з бронхіальною астмою І ступеня з легким перебігом захворювання складає 1.5 роки, у хворих з середньою важкістю 9-12 місяців.

Особлива цінність цього методу полягає у високому терапевтичному ефекті при лікуванні дітей різного віку.

Застосування запропонованого методу лікуванняї є особливо цінним в зв'язку з ситуацією, що склалася із захворюваністю пов'язаною з наслідками Чорнобильської аварії.

Методика лікування відпрацьована як в природних умовах Солотвинської спелеолікарні, так і в умовах штучного мікроклімату консультативної поліклініки Республіканського Центру реабілітації хворих з захворюванням органів дихання, де пройшли курс лікування без ускладнень більш 10000 хворих.

Медична практика довела високу ефективність лікування захворювань органів дихання в природно створюваній атмосфері пустот соляних масивів.

В підземних виробітках забезпечено високий рівень бактеріальної чистоти повітря.

2. Підстави для проектування

На Україні вже тривалий час діє соле- та спелеолікування у відроблених добувних камерах солерудників в селі Солотвино Закарпатської області.

Однак пропускна здатність її вкрай обмежена, оскільки для лікування потрібне періодичне повторення сеансів, - хворі чекають роками. Можливості надані Законом України "Про спеціальну економічну зону туристського рекреаційного типу "Курортополіс Трускавець", сприяють з порівняно невеликими витратами створити спелеолікарню з прекрасною перспективою поєднання чинників санаторно-курортного обслуговування.

Однією з переваг створення такого комплексу є наявність розвинутої інфраструктури Трускавця, достатньої кількості висококваліфікованих спеціалістів та потенційної можливості в проведенні будівельно-монтажних робіт та подальшого обслуговування гірничо-рудних об'єктів силами СДГХП "Полімінерал".

Ще у 1988 році Урядом УРСР було прийняте рішення по розширенню мережі підземних лікарень, а в 1993 році Мінпром України проявив ініціативу щодо продовження цієї роботи. Однак з ряду причин ці заходи не доведені до логічного завершення.

Однією з найбільш сприятливих ділянок по організації підземної спелеолікувальні є раніше відроблені камери - "луговні" на руднику №1 СДГХП "Полімінерал". На користь солелікувальні в цій точці говорять наступні обставини:

- наявність на руднику "чистих" соляних камер, утворених за рахунок видобування в них солі методом розчинення - вилуговування, багатий мінералогічний склад солей, включно з наявністю солей брому;
- наявність на руднику основних виробок зі зручними підходами до камер;
- наявність у місті Трускавець пансіонату "Мінерал" з усіма можливостями діагностики, лікування та обслуговування пацієнтів;
- можливість організації комплексного лікування хворих (хвороби нирок, шлунку, печінки) з використанням мінеральних вод Трускавця та Східниці.
- зручне географічне та транспортне розташування лікувальні, красивий пейзаж Прикарпаття, відсутність шкідливих викидів підприємств розміщених в межах курорту Трускавець, зручне автомобільне та залізничне сполучення, м'який клімат.

Доцільність і технічна можливість використання шахтних луговень була підтверджена дослідженнями медичних установ, протоколами нарад, актами обстеження.

СДГХП "Полімінерал" та науково-технічним підприємством "Ге от ех " (м. Львів) розроблені техніко-економічні міркування з будівництва спелео (соле) лікувальні у відроблених гірничих виробках рудника №1 СДГХП "Полімінерал" у комплексі з водолікуванням мінеральними водами курорту Трускавець в пансіонаті "Мінерал".

3. Принципові рішення по організації лікувальні

На руднику є декілька вироблених луговень. Як мінімум три із них з невеликою підготовкою можуть бути використані для лікувальні - №№8,9,10.

Виходячи із заданої пропускної здатності першої черги - 150 місць, достатньо пристосувати одну луговню №9 або №10 (на одного хворого необхідно 7кв.м. при об'ємі до 18 куб.м.). Принципові рішення по організації лікувальні наступні:

- лікування організовується на відділеннях діючого в Трускавці пансіонату "Мінерал":
- хворі розташовуються в м. Трускавці, де забезпечуються житлом, харчуванням та при необхідності, лікуванням по профілю курорту Трускавець.
- на руднику №1 СДГХП "Полімінерал" створюється служба для прийому та розташування хворих на поверхні перед спуском їх в рудник.

З Трускавця хворих привозять автобусом (3.5 км) на рудник. На поверхні хворі можуть відпочити, підготуватись для спуску в шахту. В шахту хворі будуть опускатись по діючому стволу "Кюбек", що буде обладнаний належним чином.

В спелеокамерах у кожного хворого буде своє ліжко з білизною для перебування в стані спокою певний час. Хворі будуть розміщені в ізольованих відсіках - палатах по 3-5 чол.

Луговня буде підготовлена по габаритах та необхідному оснащенню (санітарні кімнати, кімнати чергового лікаря, читальний зал та ін.) у відповідності до діючих норм та рекомендацій спеціалістів відповідного профілю, а також у відповідності до гігієнічно-технічних норм. Луговні облаштовуються телефонним зв'язком, радіо та кабельним телебаченням.

Технічні рішення по організації солелікувальні будуть виконуватись у відповідності до вихідних даних інститутів ВНДІ Галургії (м.Санкт-Петербург) та Ужгородського відділення Одеського Інституту курортології.

4. Техніко-економічні показники проекту

ПОКАЗНИКИ Один. вимір. КІЛЬКІСТЬ
1 Кількість місць Місць 150
2 Кількість заїздів на рік при курсі лікування 28 днів Заїзд 13
3 Площа спелеокамери на 1 людину Кв.м. До 50
4 Кубатура спелеокамери на 1 людину Куб.м. До 200
5 Чисельність додаткового обслуговуючого персоналу спелеолікарні в т.ч.
Лікарі
Молодший медперсонал
Робочі гірничого профілю
Чол. 36
7
11
18
6 Місячний фонд зарплати персоналу Грн.. 4660
7 Повна вартість путівки Грн./міс 1500
8 Дохід від 150 путівок на рік а) повне обслуговування Тис.Грн. 1267,7
9 Вартість будівництва комплексу Всього: Тис.Грн. 3244,14
10 Будівельно-монтажні роботи
Обладнання
Тис.Грн.
Тис.Грн.
579,840
345,000
11 Доплати різні Тис.Грн. 2169,300
12 Термін окупності капіталовкладень при вартості путівок: 1400 та 1500 грн Років 1,5-2,5

Примітка: Більш детальні розрахунки будуть виконані на стадіях проектування. Основні витрати пов'язані з виконанням гірничих робіт в шахті.

Висновок

Показана можливість створення на базі СДГХП "Полімінерал" лікувального комплексу на 150 місць для лікування пульмонологічних хворих та обгрунтовано економічну доцільність проекту.

Література

1. О.Шевченко. На лікування у… шахту!. Газета "Експрес" №11 11 -20 квітня 2000р. с.11.
2. Тархнишвили И.Д. Еффективность лечения больных бронхиальной астмы в условиях карстовой пещеры, Курортология и физиотерапия, 1977,Т.36.С99-106.
3. Торохин И.Д. Результаты реабилитации больных бронхиальной астмой в условиях микроклимата соляных шахт и механизм его действия. Иммунология и аллергия., 1979, вып.3, с71-76.
4. Юренев П.Н., Семеновмч Н.И., Чучалин А.Г. Бронхиальная астма. М.:Медицина 1972, с.100.
5. М.Д.Торохин. Спелеотерапия больных бронхиальной астмой. Киев, 1987. С.12-85.

Рудницька Н.Д., Варивода З.В., Каленюк Т.Г., Комар В.С., Тагаєв О.О., Яковлєв М.І.,
Львівський ДМУ ім. Д.Галицького (Львів), СДГХП "Полімінерал" (Стебник), пансіонат "Мінерал" (Трускавець)

Джерело: Матеріали Міжнародного конгресу "Проблеми інформатизації рекреаційної та туристичної діяльності в Україні: перспективи культурного та економічного розвитку". – Трускавець, 2000. – 275 с. – С.255-257.