НОВИЙ ОЗДОРОВЛЮЮЧИЙ НАПІЙ МІНЕРАЛЬНА ВОДА "ТРУСКАВЕЦЬКА КРИШТАЛЕВА З ЕКСТРАКТОМ АЛОЕ"

Екстракт алое зарекомендував себе в Україні та багатьох країнах світу, як нешкідливий натуральний адаптоген, стимулятор захисних систем організму, у складі якого більше 40 цінних біологічно активних компонентів, у тому числі і незамінимі амінокислоти. В Українському Державному центрі стандартизації і контролю якості природних ресурсів проведено вивчення напою на основі слабомінералізованої води Трускавецька кришталева збагаченої екстрактом алое по повній програмі вимог МОЗ України. Отримано позитивні результати, рекомендовано напій для розливу у пляшки і вживання як оздоровчого засобу.

Україна володіє унікальним відкриттям нашого співвітчизника академіка В.П.Філатова [1], заснованим на можливості значно збільшити біологічну активність і лікувальну цінність препаратів із натуральних тканин рослинного та тваринного походження, шляхом попередньої дії на них фізіологічно несприятливих факторів (холод, темрява). Це стало загальнобіологічним законом і сталою основою для створення натуральних адаптогенів [2]. Багатопрофільний механізм адаптогенної спрямованості дії препаратів цієї групи пов 'язаний перш за все з багатим складом біологічно активних натуральних метаболітів, ідентифікація яких проводиться за хімічними показниками і спеціально розробленим оригінальним методом біотестування на фармако-фізіологічних тестах і моделі хвороби [3].

Зростаючий рівень негативної дії ендо- і екзофакторів ризику у всіх країнах світу за останні роки, а також прискорення біологічного і професійного старіння, зобов'язують мати надійних, маштабно доступних, науково обгрунтованих природних захисників здоров'я [4].

Створення лікувально-профілактичних напоїв на основі мінеральних вод, збагачених біологічно активними фітодобавками є перспективним напрямком у пошуку оздоровчих заходів.

Розроблений В.ПФілатовим в 1953 році [1] екстракт алое, має певні переваги перед іншими засобами адаптогенної спрямованості. Встановлена його практична нешкідливість, відсутність тератогенних, ембріотоксичних, анафілоктогенних і алергізуючих властивостей. Він не викликає явища звикання, патологічної сенсибілітації, не володіє гістаміноподібним ефектом, підвищує антитоксичну функцію печінки. Препарат пройшов тривалу перевірку (більше 40 років) не тільки у нашій країні, але і у 19 країнах світу по лінії "Медекспорту", як адаптоген-біорегулятор, стимулятор захисних систем організму, володіючий антиоксидантними, імуномодулюючими, антисклеротичними, мембраностабілізуючими властивостями, здатністю знижувати побічну дію специфічних лікарських речовин [5].

Рецептура створення нового лікувально-профілактичного напою, є оптимальним варіантом поєднання натуральної мінеральної води "Трускавецька кришталева" з екстрактом із листя алое [6].

Вибрана мінеральна вода (прісна, прозора, без кольору, без запаху) відноситься до групи гідрокарбонатних магнієво-кальцієвих вод, слабо мінералізована, по величині рН нейтральна (7,05-7,1). Вміст таких біологічно активних компонентів як йод, бром, радон, залізо, кремній, бор не досягає активного значення. Вода вільна від радіоактивних речовин (радій, уран), а вміст свинцю, селену, кадмію, міді, цинку, ванадію, хрому, ртуті, а також фенолів не перевищує ПДК, регламентованих ДСТУ 878-93. Санітарно-хімічний склад води задовільний. Нітрит-, нітрат-іони та іони амонію не виявлені.

Наведена характеристика води дозволяє здійснити її збагачення. Екстракт алое містить 40 життєвоважливих біологічно активних з'єднань в оптимально розумному співвідношенні, що і визначає універсальність його оздоровлюючої дії і забезпечує широкий спектр активації і регуляції функціональних захисних систем організму. В складі твердого осаду екстракту алое 0,42% органічних і 0,26% мінеральних речовин [5].

Кількісно визначені кремній, алюміній, магній, кальцій, залізо, кобальт, титан, хром, мідь, фосфор, натрій, барій, цинк (14 елементів). Найбільш цінними компонентами в складі екстракту алое є 18 амінокислот, в тому числі незамінимі. Кількісно ідентифіковані: аспаргінова, серин, глутамінова, пролін, гліцин, аланін, валін, метионін, ізолейцин, лейцин, тирозин, фенілонін, гістідин, аргінін, цистин, триптофан. Препарат містить також 19 біологічно активних карбонових кислот, флавоноїди, вітаміни (В1, В2, В6, В12, РР). Очевидність використання екстракту алое для отримання цілющого напою досить переконлива.

В Українському Державному Центрі стандартизації і контролю якості природних та преформованих ресурсів (м.Одеса) проведені багатопрофільні дослідження (комбінованого) напою по обов'язковій програмі Укр.СЕПРО Держстандарту України і "Методичних рекомендацій щодо доклінічного дослідження мінеральних вод з метою вивчення їхньої специфічної активності та безпеки" (1999 р) затверджених Державним науково-експериментальним центром лікарських речовин МОЗ України.

Позитивний результат був отриманий на початковому етапі обов'язкових досліджень фізико-хімічної характеристики напою і мікробіологічного статусу.

За усіма параметрами ( мінералізація, макрокомпетентний склад, санітарно-хімічні показники, склад нормованих компонентів) напій відповідає мінеральній воді "Трускавецька кришталева".

При задовільному санітарно-біологічному стані напою, встановлено високий ступінь бактеріцидності. Спостерігається стабільність усіх показників протягом 3-х місяців зберігання.

Найбільшу цінність для характеристики цілющого напою представляють фізіологічні дослідження з вивчення нешкідливості, біологічної активності і фармакологічного спрямування дії, а також визначення медичних показань для проведення клінічної апробації і подальшого практичного застосування.

Для виявлення суттєвих переваг напою з екстрактом алое, для експериментальних дослідженнь, використані білі щурі лінії Вістар.

Нешкідливість досліджуваного напою практично підтвердилася на усіх етапах фармакофізіологічних досліджень, як загальної дії (стандартний набір показників), так і функціонального стану органів (печінка, нирки-традиційні органи- мішені) при вивченні мінеральних вод. Патологічних раеакцій у експериментальних тварин не спостерігалось.

Збагачений напій чітко стимулює антитоксичну функцію печінки, що вірогідно встановлено на класичній моделі довготривалості гексеналового сну. Тривалість сну скоротилась на 67%(Р<0,05), активність мікросомальної системи печінки зросла в 3 рази. Вивчена також функція жовчевиведення при застосуванні напою. Встановлено суттєве збільшення кількості виділеної жовчі, склад в ній жовчних кислот і холатів (Р<0,001) і холестерину (Р<0,001), при цьому літогенний індекс жовчі практично залишається без змін (Р>0,2).

Мінеральна вода " Трускавецька кришталева", збагачена екстрактом алое, показала також стимулюючу дію на функцію нирок: в 3 рази збільшується об'єм добового діурезу ( Р<0,01). Приріст діурезу обумовлений збільшенням в 2 рази швидкості фільтрації первинної сечі в ниркових клубочках (Р<0,001). Потрібно відмітити, що при цьому залишається без змін канальцева реабсорбція води, показники функціонального стану печінки і нирок, при введенні напою 3-х місячного терміну зберігання.

Стимуляція захисних сил організму, наявність протекторних і антистресових властивостей чітко встановлено на моделі холодовоімобілізаційної виразки шлунка. Відтворювали виразку шлунка у піддослідних тварин на фоні попереднього 2-х тижневого терміну їх напування.

У контрольованій групі у всіх тварин важкість стресових пошкоджень слизової оболонки шлунка оцінювалась по бальній шкалі в 3 бали (множинні виразки), частота уражень і вилучень складала 83%, а індекс по формулі Шаталова рівний 14,75. У групі тварин, які отримали збагачену мінеральну воду (14 днів введення напою) у всіх тварин виразки на слизовій шлунка були відсутні, відмічені тільки одиничні ерозії, гіперемія слизової по бальній шкалі, важкість пошкоджень оцінена на 1 бал, у зв'язку з відсутністю виразок не вираховувався виразковий індекс.

Таким чином, на основі комплексного вивчення мінеральної води "Трускавецька кришталева" збагаченої екстрактом алое, можна вважати, за мінералізацією і основним макрокомпонентним складом, санітарно-хімічних показниках, складом нормуючих компонентів дослідний напій відповідає мінеральній воді "Трускавецька кришталева" і вимогам ДСТУ 878-93.
Виявлено, що санітарно-бактеріологічний стан напою задовільний, завдяки високій бактерицидності, він не містить мікроорганізмів, здатних погіршувати його показники.

Установлено, що напій " Трускавецька кришталева", збагачений екстрактом алое, розлитий в 1,5 літрові ПЕТ-пляшки з добавкою в якості консерванта двоокису вуглецю, зберігає усі вищевказані властивості протягом 3-х місяців.

За результатами доклінічних досліджень напій володіє стреспротекторними, імуностимулюючими і гепатозахисними властивостями з чітко вираженою бактерицидною дією, нешкідливий при тривалому вживанні.

Виявлені властивості досліджуваного напою є науковим обгрунтуванням для клінічної апробації, як лікувально-профілактичного продукту.

Видано заключення Ученої Ради Українського НДІ медичної реабілітації і курортології, що напій, "Трускавецька кришталева" з екстрактои алое може бути рекомендований для промислового разливу в ПЕТ-пляшки з терміном зберігання 3 місяці.

Література

1. Філатов В.П. Оригінальний метод лікувально-профілактичної медицини.Тканинна терапія. Під редакцією академіка АМН Н.Л.Пучковської: "Здоров'я",-Київ,-1975-с.
2. В.І.Соловйова, О.П.Сотнікова, Т.Д.Лотош, В.І.Іванов Методичні рекомендації по експериментальному вивченню біостимуляторів із натуральної (природної) сировини.
3. Д.Ф.Чеботарєв, О.В.Коркушко, В.Б.Шатил Фактори ризику і напрям профілактики прискореного старіння людини.// Матеріали науково-практичної конференції.-Одеса,-1996,-с.5-7.
4. О.П.Сотніков Основні механізми біорегулюючої дії натуральних адаптогенів по В.П.Філатову // Матеріали наукової конференції 90-річчя акад.В.П.Пучковської.- Одеса,-1998,- с.298-299.
5. В.П.Соловйов Біогенні стимулятори по В.П.Філатову на межі 21 століття // Матеріали наукової конференції 90-річчя акад.В.П.Пучковської.- Одеса,-1998,-с.213-215
6. Патент України. № 25675 А.

Карапетян С.А., Соловйова В.П., Нікіпелова ОМ., Сухіна Є.М.
Науково-виробниче підприємство "Віспар" (Одеса),
Український НДІ "Медичної реабілітації і курортології" (Одеса),
ТзОВ "Акваріус" (Трускавець)

Джерело: Матеріали Міжнародного конгресу "Проблеми інформатизації рекреаційної та туристичної діяльності в Україні: перспективи культурного та економічного розвитку". – Трускавець, 2000. – 275 с. – С.259-261.